Portfolio

Průvodcovská činnost a NPÚ

Celou svoji pracovní kariéru jsem věnovala památkám a průvodcování. Prováděla jsem začala na státním hradě Buchlově, který patří mezi dvacet nejnavštěvovanějších objektů v České republice.
V ostrém provozu jsem byla při zavádění dětských prohlídkových tras a organizačně vypomáhala s akcemi pořádanými na hradě.

Po přestěhování do Brna jsem změnila i objekt. Mým útočištěm se stal opět státní hrad, tentokrát hrad Veveří. Veveří je jedním z největších hradních areálů v české republice, jehož návštěvnost se od otevření veřejnosti v roce 2002 raketově zvedá. 
Na Veveří jsem se poprvé seznámila i s ostatním hradním provozem například s fungováním pokladen. 


Ještě během svého působení na Veveří jsem byla na stáži v Metodickém centru pro edukaci při Národním památkovém ústavu v Telči. Hlavní náplní mé stáže byla pomoc ve finální fázi projektu Památky nás baví! a především realizace vlastního projektu Na cestách s Karlem IV
Na hradech Lipnice nad Sázavou, Zvíkov, Litice a Bečov nad Teplou jsme připravili interaktivní program pro rodiny s dětmi a školní skupiny představující život v družině Karla IV. Součástí programu byl i divadelní skeč z pera Patrika Bouška a videomapping připravený Tomášem Tušerem. 
Jako výstup ze stáže jsem povinně musela psát blog, tam se tedy kladou počátky této stránky. Blog přežil ukončení stáže a mapuje moje aktivity až do současnosti. Na základě blogu a poznámek ze stáže jsem dostala místo na státním hradě a zámku ve Vimperku, který je ve správě Národního památkového ústavu od roku 2015 a patří mezi jeho "nejmladší" objekty. Díky tomu jsem se mohla účastnit od počátku prací, které provázejí otevření takového objektu veřejnosti. 
Najatá jsem byla nikoliv jako řadový průvodce, ale jako pokladní/edukátorka. Mou náplní práce byla příprava edukačních programů a jejich následná realizace. Společně s technickými zaměstnanci zámku jsem vyráběla edukační pomůcky. 


Zároveň jsem se velmi dobře seznámila s pokladním systémem Collosseum. 
Vzhledem k personálním změnám a časovému vypětí jsem pomáhala i s dílčími aktivitami při prvních fázích projektu IROP pro realizaci obnovy Horního zámku. Zde jsem uplatila především svoje muzeologické vzdělání, protože moje práce se týkala evidence sbírek. 

V současné době jsem se vrátila k práci průvodce na zámku Slavkov u Brna-Austerlitz. Zde je mou prací nejenom provádět, ale zároveň i účinkovat v hraných prohlídkových představeních pro děti.

Mimoškolní projekty

Kromě výše zmíněného projektu Na cestách s Karlem IV., který byl součástí Lucemburského roku při NPÚ se moje mimoškolní projekty nejčastěji pojí s hradem Buchlovem. Spolupracuji se spolkem HBcollegium, který všechny hradní akce organizuje. Toto spojení reflektuje také většina mých školních prací, seminárních nebo diplomových. 

Nejvýrazněji se podílím na přípravě Mezinárodního kovářského a nožířského sympozia Buchlovské kování. Poprvé se konalo v roce 2007 jakožto přátelské setkání několik místních uměleckých kovářů. Postupem času se akce rozrostla do události pro zhruba 200 kovářů, nožířů, měditepců, rytců a šperkařů nejenom z České republiky a Slovenska. Koná se pravidelně druhý víkend v červenci a během dvou dní ji navštíví přes 4 500 platících návštěvníků. Tuto návštěvnost si akce drží od roku 2013. 
Zároveň bylo v roce 2016 Buchlovské kování oceněno Cenou Alfreda Habermanna, kterou každoročně uděluje Christine Habermann společně se Společenstvem uměleckých kovářů a podkovářů Čech, Moravy a Slezska, Muzea Komenského v Přerově. Spolek HBcollegium byl oceněn za mimořádný počin v oblasti uměleckého kovářství. 


Na druhé největší akci spolku (a rozhodně nejpopulárnější) - Buchlovských nocích s Černou paní, se podílím jakožto "herečka". Svým rozsahem se jedná o největší, nejobsáhlejší a nejzacílenější noční prohlídky v České republice. Spolek je opět organizuje od roku 2007. Prohlídky se konají poslední týden v červenci od čtvrtka do soboty a součástí je nejenom 14 hraných scének z historie hradu a nejbližšího okolí, ale také vystoupení šermířů na nádvoří a ohňová show. V několika posledních letech se zároveň na akci podílím jako autorka některých scénářů, které se pravidelně obměňují. 


Absolventské projekty

Během svého studia na Janáčkově akademii múzických umění v Brně jsem měla to štěstí, že moje studium bylo zaměřené především prakticky. Stejně tak i ukončení studia bylo podmíněno splněním absolventských projektů a vytvoření jejich dokumentací. 

Bakalářské studium jsem ukončila spoluprací na festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER, který každoročně organizuje Ateliér Divadelní produkce a jevištní technologie. Během jubilejního 25. ročníku jsem měla na starosti vedení sekce Technical Support.

Mou prací byla koordinace jednotlivých technologických složek festivalu během jeho příprav a zejména během festivalu. 
Před festivalem jsem koordinovala technické zajištění společenských a sponzorských večírků. 
Mou starostí bylo i shromáždění a zhodnocení přihlášek jednotlivých škol z technického hlediska a účast na výběrové komisi. 
Před festivalem byl mou hlavní prací ferman a časový plán festivalu.
Zároveň jsem komunikovala s divadly, které se na festivalu podílejí, zajišťovala techniku a rekvizity, ve spolupráci s manažerkami jednotlivých souborů připravovala vše na jednotlivá představení. 

Dokumentace mého absolventského projektu je dostupná v Informačním systému JAMU.

Sekce Technical Support 2015

Magisterské studium Divadelního manažerství je zaměřené spíše na producentství a mým absolventským projektem byla koordinace udílení titulu Doctor Honoris Causa Eugenio Barbovi a s tím spojená organizace divadelního představení souboru Odin Teatret na festivalu Divadelní svět Brno 2017 a několika workshopů s herci Odin Teatret pro studenty JAMU. 

Hlavním výstupem mého magisterského projektu byla metodika, která by komplexně popisovala jak probíhá udílení čestných doktorátů na JAMU a jaké jsou náležitosti s tím spojené. Tato metodika měla být hlavním dokumentem dle kterého se bude postupovat při organizaci podobných událostí a studentům, kteří budou mít podobné akce na starosti se výrazně zjednoduší práce.

Pro organizaci představení a workshopů jsem koordinovala především rezervační systém a ve spolupráci s vedením fakulty a divadla Odin Teatret zajišťovala propagaci představení. 

Dokumentace absolventského projektu je opět dostupná v Informačním systému JAMU.

Zdroj obrázku: DIFA JAMU (facebook)

Školní projekty

Během pětiletého studia na JAMU jsem spolupracovala několikrát na SALONu původní tvorby, autorské přehlídce studentských prací. V prvním ročníku bakalářského studia jsem produkčně zajišťovala jednotliví představení, ve druhém ročníku jsem pracovala jako studentský koordinátor celého festivalu a spolupracovala jsem s uměleckou radou festivalu složenou ze studentů režie a dramaturgie, Dagmar Haladovou (v současnosti dramaturgyně Činoherního studia v Ústí nad Labem) a Matějem Nytrou (v současnosti dramaturg HaDivadla). Mou prací jako koordinátorky, bylo především sjednocení časového plánu a koordinace všech složek, kontrola výroby sborníků textů, vytvoření fermanů pro festival, zajištění rekvizit a dekorací a koordinace jednotlivých manažerů podílejících se na produkci představení.

Zároveň od druhého ročníku pravidelně přispívám svými texty na SALON, přičemž v roce 2014 si moji povídku Milujeme se už jenom ze zvyku, vybral Matěj Nytra pro zdramatizování. 

Během bakalářského studia jsem také produkčně zajišťovala monoramata studentů činoherního i muzikálového herectví. 

Komentáře