Duchcov

Zámek v Duchcově byl naší první zastávkou na Muzeologické exkurzi. Už po cestě jsme stihli nabrat dvouhodinové zpoždění, které se teda nakonec promítlo v naší pauze na oběd, která jako by nebyla.
V Duchcově jsme dostali na výběr, ze dvou prohlídkových tras, Antiku, nebo Casanovu. Já zvolila Antiku. Ale to malinko předbíhám.

V malinké vesničce Duchcově nás překvapil božský klid, nikde nikdo, všichni nejspíš v práci a tak jsme jak kačenky zamířili v řadě k zámecké bráně.

Duchcov má za sebou více než osmisetletou historii, ale nejdůležitější události se začaly odehrávat až po roce 1642, kdy pozemky získal rod Valdštejnů, který jej převzal od Lobkoviců a držel panství až do roku 1941.
V letech 1675-1685 proběhla přestavba původního renesančního sídla do barokní podoby. Na začátku 18. století byl zámek ještě rozšířen a vznikl barokní kostel s unikátní výzdobou barokních umělců Matyáše Bernarda Brauna a Václava Vavřince Reinera, kteří v té době pro Valdštejny pracovali.

V letech 1716-1728 byl vystavěn ještě barokní špitál s kostelem Nanebevzetí Panny Marie s nádhernou freskou V.V. Reinera. Ta je dnes na zámku taky k vidění. Ve stejné době se pokusili vybudovat barokní zahradu ve francouzském stylu (takovou tu jako ve Versailles), ale nakonec to vzdali a zahradě nechali podobu snáze udržovatelného anglického parku.

Od poloviny 18. století, díky lázeňskému průmyslu v okolí, Duchcov žije. Má vlastní barokní divadlo, pořádají se plesy, hry a slavnosti. Z nejslavnějších návštěvníků se zmiňme třeba o Friedrichu Schillerovi, Johannu Wolfgangu von Goethe, Ludwigu van Beethovenovi, mému milovanému Frederyku Chopinovi. Nejzdůrazňovanějším návštěvníkem, který má i vlastní expozici je ale Giacomo Casanova, který zde žil jako knihovník a společník hraběte Josefa Karla Emanuela z Valdštejna.

Zámek prošel několika decentními klasicistními úpravami, ale vesměs se nezměnil. Po pozemkové reformě Valdštejnové zámek prodali státu a odvezli si většinu mobiliáře, stejně jako se to stalo třeba na Veveří. V roce 1945 zámek obsadila Rudá armáda a došlo k požáru zámeckého kostela, přesně toho kostela v němž se nacházela unikátní freska od V.V. Reinera, Braunovy sochy apod.
O jedenáct let později padl režimu za oběť zámecký park, který zanikl v důsledku těžební činnosti. Zároveň s parkem byl stržen i barokní špitál.
Později byl park obnoven, špitál ovšem zmizel bez náhrady. Namísto něj byl vybudován v prostorách parku alespoň pavilon, kde je nyní usazena freska zachráněná z vyhořelého kostela. Ovšem i ten už je nedostačující a odborníci z celé Evropy momentálně diskutují co s tím.

Duchcov nabízí několik prohlídkových okruhů, my jsme si měli vybrat ze dvou - Casanova na zámku, nebo Okouzleni antikou. Já jsem se na doporučení pedagoga vmáčkla na Okouzleni antikou.

Je to stálá výstava antických soch, respektive jejich kopií v přízemí paláce. Sochy jsou z majetku filosofické fakulty Univerzity Karlovy. Letos rozšířená o Pozemské Afrodity, vstavu o ženské kosmetice (zde osobní odbočka, je tu i podživotní kopie Affrodité Knidské, jejíž torzo my, milovníci filmů s Angelikou známe a milujeme). Je to krásné, my jsme měli štěstí i na průvodce, protože normálně se ve výstavě neprovádí, ale pan Petr Brůna to zvládl se ctí a měl báječný projev. Civilní, leč zaujatý tím co vykládá. Čas od času zdůraznil něco co jemu osobně přišlo zajímavé. Krásně se nám doplňovali s naším pedagogickým doprovodem, studovaným archeologem. Druhá skupinka to prý měla o poznání horší. Výstava Okouzleni antikou propojuje antický fenomén i s barokní kulturou, prostřednictvím divadla, které upomíná krásně zrekonstruované zámecké divadlo a třeba kavalírských cest, které mladí šlechtici podnikali.

Rozhodně to stojí za to i bez průvodce. Cena je lidových 60,-/40,-. Trvá to jak dlouho si určíte.

Okruh Casanova na zámku je s průvodcem, věnuje se jednak sbírkotvorné činnosti Valdštejnů, kdy procházíte jejich zámeckým muzeem, ale v druhé části především životu svůdníka po němž je okruh pojmenován a který na zámku působil jako knihovník. Trvá asi 45 minut, během kterých projdete reprezentativní prostory zámku, letos je k vidění také instalace z divadelních kostýmů.
Mě dost rozčiluje, že jsme nedostali prostor pro to, zvolit si svobodně na kterých okruh bychom chtěli jít, ale hlavně možnost projít si jich víc, protože okruh s Casanovou by byl taky v pořadí. Vstupné na tento okruh je 80,-/60,-.

Valdštejnská prohlídka by byla mojí jednoznačnou volbou číslo jedna. Už proto, že se na ní představuje komplexní historie zámku se zaměřením na Valdštejnský rod a jejich zdejší působení. Opět stejně jako u Casanovy se zaměřuje na sběratelskou činnost konkrétně na sbírku výtvarného umění, která je rozsáhlá a velmi velmi drahá a pečlivě shromážděná. Je zde dokonce obraz Adonis a Venuše, který byl součástí sbírek Rudolfa II. Stejně jako u Casanovy je vstupné 80,-/60,- a prohlídka s průvodcem trvá 35 minut.

Individuální nabídka prohlídek, ale nekončí s Antikou. Bez průvodce se dostanete i k několikrát zmiňované Reinerově fresce, která je ve speciálním pavilonu v parku. Fresku doplňují barokní sochy a videoinstalace osvětlující proměny krajiny kolem zámku a zámku samotného. Za 60,-/40,- to chceš.

Duchcov mě baví. Dokonce se nám podařilo najít příjemnou hospůdku, kde jsme se zvládli najíst za deset minut, víc času nám přitom na oběd nedali. Bohužel si nepamatuju jméno, ale když vystoupíte ze zámku, tak abyste ho měli za zády, tak se dáte hned doleva a jdete a jdete a jdete a je to asi pět minut chůze, zašoupnutá hospůdku v rohu. Mají báječné meníčka za ani ne sedm pětek.

Informace o zámku jsou k nalezení ZDE!
Fotku bohužel nemám, protože jsem troglodyt a nefotila jsem. Ale na webu je jich spousta a jsou hezčí, než bych nafotila já.

Komentáře