Archaeological Museum - Sozopol

V centru Sozopolu na začátku pěší zóny se ukrývá nová hezky rekonstruovaná budova městského archeologického muzea. Hned vedle městského amfiteatru a naproti kostelu sv. Cyrila a Metoděje.
Výstava obsahuje sbírky z vykopávek provedených v okolí města a přímo v centru. Přibližuje obecnou historii Sozopolu návštěvníkům a turistům z celého světa. Výstava se zaobírá ponejvíce nejstarší historií města od 6. století před Kristem až po opanování Sozopolu Byzantskou říší. Informace o autorech se mi nepodařilo najít, tiráž zcela chybí, ale předpokládám, že na realizaci se podíleli zaměstnanci muzea.

Jak už bylo řečeno, budova muzea je nově zrekonstruovaná a bezbariérová. Vozíčkářům jsou přístupné obě patra expozice, s výjimkou posledního ochozu, kam už plošina nevede. Vstupné je 7 bulharských leva za dospělého a 4 za dítě, rodinné vstupné je 10 leva. Bohužel, pokladní mluví pouze bulharsky, nebo rusky, doprovodné materiály jako třeba brožurky, nejsou k dispozici vůbec.

Vystavené předměty jsou všechny ze Sozopolu a zaobírají se nejstarší historií města. Scénář výstavy chybí, předměty jsou všechno originály z vykopávek, jsou umístěny přibližně od nejstarších po nejmladší, leč v expozicích není naznačený směr prohlídky, takže je těžké najít začátek a postupovat od nejstarších k nejmladším.
Po delším pátrání jsme odhalili, že výstava začíná v prvním patře, začátek je naproti schodům a postupuje se proti směru hodinových ručiček.

Předměty jsou v dobrém stavu, ať už se jedná o kompletní dochované artefakty, nebo o jejich zlomky.
Umístěny jsou především po obvodu místnosti, výjimku tvoří několik málo vitrin umístěných v prostoru. Zde je ale opět těžké rozklíčovat chronologii výstavy.
O bezpečí exponátů se starají izolované, vzduchotěsné a klimatizované vitriny. Většina z nich má samostatný zdroj osvětlení, takže předměty jsou dobře viditelné. Největší předměty jsou umístěny samostatně přímo v expozici. Většinou se jedná o antické obilnice, amfory, kotvy a kusy vodovodního potrubí. Ty nejsou nijak chráněny a odděleny od návštěvníků, což se může negativně podepsat na jejich stavu.

Předávané informace jsou kusé a povrchní, vystavené předměty jsou občas doplněny tabulemi s krátkými notickami o historii města, kultuře nejstarších civilizací a jejich vlivu na Sozopol.
Popisky u předmětů jsou jenom někde a pouze obecně (například Ancient pottery), jednotlivé předměty nejsou specifikovány, což je škoda. Popisky jsou také nesjednoceny. Jednou se objevuje ruská i anglická jazyková mutace, podruhé pouze ruská. Informační tabule jsou v ruské i anglické jazykové mutaci. Texty nejsou přehnané, informace jsou pouze povrchní a nic nového poučenému návštěvníkovi neřeknou. U jednoho z hlavních "taháků" muzea - u kostry vampýra, jsou popisky pouze v ruštině. I umístnění toho údajně nejzajímavějšího exponátu je nešťastné. Skleněná vitrina s kostrou je umístěna v rohu místnosti, zapomenutá a nijak neakcentovaná. Popisek na vitrině není, informační tabule se návštěvníkovi bez dobré znalosti ruštiny nepodaří rozluštit.

Audiovizuální prvky chybí úplně, stejně jako doprovodné programy, nebo aktivity pro děti.
Pohyb v expozici je řešen dobře, i pohybově znevýhodnění, nebo matky s kočárky, se mohou v muzeu dobře pohybovat. Schody pomohou překonat plošiny, nebo výtahy. Muzeum je nové, prosvětlené a pro návštěvníka příjemné. Chybí relaxační zóna, nebo alespoň lavičky, na nichž by bylo možné si odpočinout. Toalety jsme nenašli, občerstvení není možné v muzeu pořídit. Všude v prostorách platí zákaz fotografování.

Informace o muzeu jsem před odjezdem našla pouze na tomto odkazu. Bohužel jsou tady informace o vstupném zastaralé a neaktuální.
Závěrem můžu říct, že archeologické muzeum v Sozopolu je sbírkou běžných archeologických vykopávek, na něž je pěkný pohled, ale po chvíli začnou vystavené předměty splývat v jednu nerozluštitelnou masu. Chybí konkrétní koncept a snaha ozvláštnit expozici.
Ale jako zpříjemnění dovolené a jako únik od stánků pouličních prodavačů je to vhodné. Pro nenáročného návštěvníka dobrá volba.

Komentáře